Zaanse bruggen

Welkom op deze website. Zaanstad telt ruim 600 bruggen. Dat zijn er nogal wat! voor sommigen moet je wel eens wachten. Goed dat je dat doet! Maar wie opent die brug eigenlijk? En waarvandaan? En waarom zet de gemeente Zaanstad in op meer aandacht voor de veiligheid rond bruggen? Dat en meer lees je hier.

Brugbediening op afstand

De gemeente Zaanstad bedient veertien bruggen op afstand. Er zijn steeds minimaal twee brugwachters aan het werk op het Havenkantoor. Die bedienen ieder een deel van de bruggen. Ze bedienen nooit meer dan één brug tegelijk. Iedere brugopening heeft alle aandacht van minstens één brugwachter. Camerabeelden zorgen ervoor dat ze goed zicht hebben op de bruggen en het verkeer. Twee bruggen (de Wilhelminabrug en de Beatrixbrug in Zaandam) en de Wilhelminasluis worden vanuit de sluishuisjes bediend.

Slagbomen met een volgorde

Op sommige bruggen gaan de slagbomen voor het autoverkeer eerder dicht dan de slagbomen voor het fietsverkeer, bijvoorbeeld op de Den Uylbrug en de Bernhardbrug. De slagbomen gaan in een bepaalde volgorde naar beneden: eerst de aanrijbomen voor het autoverkeer, dan de afrijbomen voor het autoverkeer en dan de slagbomen voor het fietsverkeer en voetgangers. Zo heeft de brugwachter alle aandacht voor alle weggebruikers bij het sluiten van de slagbomen. Slagbomen moeten voorkomen dat er nieuwe weggebruikers over de brug gaan. Het kan zijn dat er dan nog weggebruikers op het brugdek zijn. De brugwachter laat deze eerst rustig de brug af gaan en controleert of het wegdek vrij is voordat hij de brug opent.

Ambulance en brandweer

De meldkamer van de Veiligheidsregio heeft een directe verbinding met de Centrale Post van de brugbediening. De meldkamer geeft via een lichtkrant een melding naar de brugwachters dat bijvoorbeeld de Alexanderbrug of de Coenbrug gesloten moet blijven omdat een ambulance of brandweer in aantocht is. Meestal krijgen zij die melding een paar minuten van te voren. Nadat de ambulance of brandweer de brug is gepasseerd wordt dat ook weer gemeld. Zo zorgen we ervoor dat de hulpdiensten hun werk kunnen doen.

Het kan voor komen dat de brug net opengaat op het moment dat de melding binnenkomt. Het is dan niet altijd mogelijk de brug weer te sluiten. De brugwachter neemt dan direct contact op met de meldkamer, zodat de meldkamer hierover contact kan zoeken met de ambulance of brandweer om een alternatieve route te rijden.

Hoe neem je als schipper contact op met de brugwachter?

Dat gebeurt via de marifoon of via een aanmeldknop als die bij een brug aanwezig is. Bij de Julianabrug en de Coenbrug verloopt de communicatie via een intercom (geldt voor recreatievaartuigen). De schippergeeft via de marifoon de naam van de betreffende brug door (bijvoorbeeld “Zaanbrug”) en de brugwachter beantwoordt dan ook met de naam van de betreffende brug. De brugwachter geeft vervolgens  aan of en wanneer de brug gedraaid kan worden. Om te voorkomen dat er veel wordt gesproken op de marifoonkanalen, beperkt de brugwachter zich tot het hoognodige contact. Dit is altijd kort en bondig , mede om overbelasting te voorkomen en de het snel weer vrij maken van het marifoonkanaal. Als een aanmeldknop wordt gebruikt, krijgt de brugwachter daar automatisch bericht van. De brugwachter opent dan de brug op het moment zodra dat mogelijk is.

Wordt de brug meteen geopend?

Het kan gebeuren dat u even wachten moet, omdat de brugwachter op dat moment een andere brug bedient Ze mogen geen twee bruggen tegelijk bedienen.

Registreren overtredingen en incidenten

Als de brugwachters incidenten of overtredingen waarnemen worden deze geregistreerd in een systeem. Deze gegevens worden onder andere gebruikt voor aanpassing van bedienprocessen, informatieverstrekking en trainingsdoeleinden.

Wanneer wordt de brug bediend? 

Als er sprake is van een storing, calamiteiten, een onveilige situatie maar ook bij hevige storm (afhankelijk van de windrichting ) wordt een brug niet meer bediend.

Maandag – Vrijdag tussen 22:00 uur en 06:00 uur geen bediening
1 April – 31 Oktober Zaterdag tussen 20:00 uur en 09:00 uur geen bediening.

Zondag tussen 19:00 uur en 06:00 uur geen bediening.
1 November – 31 Maart Zaterdag tussen 17:00 uur en 09:00 uur geen bediening.

Zondag tussen 12:00 uur en 06:00 uur geen bediening.
1e en 2e Kerstdag gesloten.
1 Januari gesloten.

Ga naar Zaanstad.nl